Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2020

GalaPhim cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến cung cấp tuyển chọn các chương trình truyền hình, phim, clip và nội dung khác. Chính sách Bảo mật này được kết hợp bằng cách tham chiếu đến Điều khoản Sử dụng và giải thích các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua GalaPhim.Net.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba, ngay cả khi chúng có thể truy cập được thông qua GalaPhim.Net. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email [email protected] Trừ khi chúng tôi xác định một thuật ngữ trong Chính sách Bảo mật này, tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này đều có ý nghĩa giống như trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

GalaPhim thu thập những loại thông tin nào về tôi và các hoạt động của tôi?

Nếu bạn tạo Tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email. Nếu bạn tạo Tài khoản bằng thông tin đăng nhập từ Facebook hoặc Google của mình, chúng tôi sẽ có thể truy cập và thu thập tên và địa chỉ email của bạn mà cài đặt quyền riêng tư của bạn trên đó cho phép chúng tôi truy cập.

Nói chung, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau về bạn và các hoạt động của bạn khi bạn xem phim tại GalaPhim (Không phải là tất cả các thông tin chúng tôi đang thu thập):

 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính của bạn;
 • thông tin tự động được thu thập khi bạn sử dụng trên GalaPhim, chẳng hạn như vị trí của bạn, địa chỉ Máy chủ IP, loại thiết bị di động của bạn và các số nhận dạng thiết bị khác, hệ điều hành, vị trí địa lý cơ bản của bạn dựa trên địa chỉ IP của bạn, hoạt động của bạn trên trên GalaPhim , Dữ liệu Nhật ký, và thông tin được thu thập qua cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ khác;
 • thông tin từ các nguồn thương mại có sẵn khác, chẳng hạn như trình tổng hợp dữ liệu và cơ sở dữ liệu công cộng, hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi, có thể bao gồm sở thích, hành vi mua hàng và hoạt động của bạn trực tuyến, chẳng hạn như các trang web đã truy cập và quảng cáo đã xem;
 • nếu bạn kết nối tài khoản mạng xã hội với tài khoản GalaPhim của mình, thông tin từ tài khoản mạng xã hội của bạn như được mô tả bên dưới.

Chúng tôi cũng có thể kết hợp bất kỳ hoặc tất cả thông tin chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn. Chúng tôi có thể tạo thông tin tổng hợp, không xác định về cách sử dụng các tính năng tại GalaPhim. Chúng tôi cũng có thể liên kết thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn khác nhau, ví dụ: chúng tôi có thể liên kết Dữ liệu nhật ký của bạn với thông tin Tài khoản của bạn hoặc với thông tin chúng tôi có được về bạn từ các bên thứ ba.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn?

Tùy chỉnh, Cải tiến, Thực thi. Chúng tôi sử dụng thông tin khác mà chúng tôi thu thập được hoặc về bạn để thiết lập và nâng cao mối quan hệ của chúng tôi với bạn và giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất. Việc sử dụng thông tin này của GalaPhim bao gồm các mục đích chung sau:

 • liên hệ với bạn;
 • tùy chỉnh nội dung và quảng cáo bạn xem;
 • đáp ứng yêu cầu của bạn đối với sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • xác định nội dung bạn chia sẻ khi bạn sử dụng các tính năng tại GalaPhim;
 • cải thiện dịch vụ của chúng tôi;
 • quản lý sự tham gia của bạn trong một cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng;
 • đóng góp vào nghiên cứu;
 • biên soạn dữ liệu tổng hợp cho các mục đích kinh doanh nội bộ và bên ngoài; ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn;
 • bảo vệ quyền lợi của chúng tôi;
 • sử dụng khác theo Điều khoản sử dụng của chúng tôi;
 • và cho bất kỳ mục đích nào khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin của bạn.

Khuyến nghị và Quảng cáo. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ hoặc về bạn, bao gồm cả việc bạn sử dụng dịch vụ của GalaPhim, để đưa ra các khuyến nghị và quảng cáo trên GalaPhim và các nơi khác trên website.

Truyền thông Quảng cáo. Chúng tôi có thể định kỳ gửi cho bạn các bản tin và e-mail miễn phí trực tiếp quảng bá GalaPhim - ví dụ: thông tin khuyến mại về các tính năng, các thông tin mới hấp dẫn được nhiều người quan tâm và các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm. Khi bạn nhận được những thông báo quảng cáo như vậy từ chúng tôi, bạn sẽ có quyền “chọn không tham gia” (thông qua Tài khoản của bạn hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong e-mail bạn nhận được). Chúng tôi cần gửi cho bạn một số thông tin liên lạc giao dịch nhất định liên quan đến sản phẩm của GalaPhim và bạn sẽ không thể chọn không nhận các thông tin liên lạc đó - ví dụ: thông tin đăng ký tài khoản.

Những công nghệ nào được sử dụng để hiểu cách mọi người sử dụng trên GalaPhim?

Giống như nhiều chủ sở hữu và nhà điều hành trang web, chúng tôi sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu tự động như Cookie và Web Beacons để thu thập một số thông tin nhất định.

Cookies. Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trong các tệp riêng biệt trong trình duyệt Internet trên máy tính của bạn. Cookie lưu trữ thông tin về các hoạt động của bạn trên một trang web hoặc nền tảng khác. Ví dụ: cookie có thể lưu trữ thông tin phiên của bạn để dễ dàng đăng nhập vào trang web hoặc nền tảng khác mà bạn đã truy cập trước đó. Chúng cho phép chúng tôi làm cho việc sử dụng các tính năng trên GalaPhim của bạn thú vị hơn.

 • Chúng tôi, cùng với các công ty công nghệ quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, có thể hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên hoạt động của bạn và thông tin khác được thu thập từ hoặc về bạn, chẳng hạn như sở thích và hoạt động của bạn trực tuyến. Cookie là một cách mà loại thông tin này được lưu trữ.
 • Chúng tôi, cùng với các công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, cũng có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để tổng hợp dữ liệu tổng hợp về bạn và liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của GalaPhim với thông tin thu được từ bạn hoặc từ những người có uy tín các bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi sắp tới của chúng tôi, dữ liệu về các hoạt động của bạn trên GalaPhim, được thu thập bằng cookie, có thể cho phép chúng tôi giới hạn tài liệu chúng tôi gửi cho bạn đối với các mục mà chúng tôi tin rằng sẽ có quan tâm đến bạn.
 • Bạn có thể cấu hình trình duyệt Internet của mình để cảnh báo bạn mỗi lần gửi cookie hoặc từ chối hoàn toàn cookie. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối một số cookie nhất định, bạn sẽ không có quyền truy cập vào một số tính năng của GalaPhim.
 • Một số quảng cáo được hiển thị liên quan đến GalaPhim cũng có thể truy cập hoặc đặt cookie trên trình duyệt Internet của bạn hoặc sử dụng các công nghệ khác được cung cấp bởi các nhà quảng cáo Internet bên thứ ba, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo.

Lưu trữ cục bộ khác. Chúng tôi, cùng với các công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, sử dụng các loại lưu trữ cục bộ khác, chẳng hạn như Đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được gọi là “ Flash cookie”) Và bộ nhớ cục bộ HTML5, liên quan đến GalaPhim bao gồm cả trình phát video. Đôi khi được gọi là “cookie của trình duyệt”, những công nghệ này tương tự như cookie được thảo luận ở trên ở chỗ chúng được lưu trữ trên máy tính của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin nhất định về các hoạt động và tùy chọn của bạn, chẳng hạn như cài đặt âm lượng / tắt tiếng của bạn. Tuy nhiên, các đối tượng này được lưu trữ trong các phần khác nhau của máy tính của bạn từ cookie của trình duyệt thông thường. Nhiều trình duyệt Internet cho phép bạn tắt bộ nhớ cục bộ HTML5 hoặc xóa thông tin có trong bộ nhớ cục bộ HTML5 bằng cách sử dụng các tùy chỉnh của trình duyệt. Xem cài đặt hoặc tùy chọn trình duyệt của bạn để biết chi tiết về cách quản lý bộ nhớ cục bộ HTML5. Để biết thông tin về cách tắt hoặc xóa thông tin có trong Đối tượng được chia sẻ cục bộ, vui lòng truy cập https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html. Xin lưu ý rằng việc tắt các công nghệ này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và các tính năng của trình phát video.

Web Beacons (còn được gọi là lỗi web, thẻ pixel hoặc ảnh GIF rõ ràng) là đồ họa nhỏ với số nhận dạng duy nhất có thể được đưa vào Dịch vụ của chúng tôi cho một số mục đích, bao gồm phân phối hoặc giao tiếp với Cookie, để theo dõi và đo lường hiệu suất của Dịch vụ của chúng tôi, để theo dõi số lượng khách truy cập xem Dịch vụ và theo dõi hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi. Không giống như Cookie, được lưu trữ trên thiết bị, Web Beacons thường được nhúng ẩn trên các trang web (hoặc trong e-mail).

Log Data có nghĩa là thông tin nhất định về cách một người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả Chủ tài khoản và những người không phải Chủ tài khoản (hoặc là “Người dùng”). Log Data có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của Người dùng, loại trình duyệt, hệ điều hành, trang web mà Người dùng đã truy cập trước khi truy cập Dịch vụ của chúng tôi, các trang hoặc tính năng của GalaPhim mà Người dùng đã duyệt và thời gian dành cho các trang hoặc tính năng đó, cụm từ tìm kiếm, các liên kết và quảng cáo trên GalaPhim mà Người dùng đã nhấp vào, tiến trình phát video của Người dùng, tiến trình phát quảng cáo của Người dùng, các tương tác với tư cách là trình phát video (ví dụ: phát / tạm dừng / tìm kiếm, đóng chú thích), lượng thời gian xem video, hành vi dự báo màn hình từ thiết bị di động đến TV và các số liệu thống kê khác. Chúng tôi sử dụng Log Data để quản lý GalaPhim và chúng tôi phân tích (và có thể nhờ các bên thứ ba phân tích) Log Data để cải thiện, tùy chỉnh và nâng cao trên GalaPhim bằng cách mở rộng các tính năng và chức năng của chúng và điều chỉnh chúng theo nhu cầu và sở thích của Người dùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của một người để tạo thông tin tổng hợp, không nhận dạng về cách các trên GalaPhim được sử dụng.

GalaPhim chia sẻ thông tin thu thập được từ ai hoặc về tôi với ai?

With our Affiliates. GalaPhim có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Người dùng truy cập các dịch vụ của chi nhánh của chúng tôi vẫn nên tham khảo các chính sách bảo mật riêng biệt của họ, các chính sách này có thể khác ở một số khía cạnh với Chính sách quyền riêng tư này.

Nhà cung cấp dịch vụ và Đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu hút các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các đối tác kinh doanh làm việc với chúng tôi để quản lý và cung cấp trên GalaPhim. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những người hoặc tổ chức khác để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để hoàn tất giao dịch theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể ký kết các thỏa thuận với các công ty bên ngoài sở hữu công nghệ cho phép chúng tôi tùy chỉnh các thông điệp quảng cáo và tiếp thị mà bạn nhận được khi sử dụng trên GalaPhim. Thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu luồng nhấp chuột về việc bạn sử dụng trên GalaPhim và các hoạt động trực tuyến khác, có thể được chia sẻ với các công ty này để có thể thực hiện được việc tùy chỉnh này. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin tài khoản của bạn với mục đích thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị của chúng tôi để giúp chúng tôi tiếp thị tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn. Để biết thêm thông tin về việc chia sẻ trong bối cảnh quảng cáo của bên thứ ba, vui lòng xem cuộc thảo luận của chúng tôi về Quảng cáo của bên thứ ba trên GalaPhim.

Nhà quảng cáo, Công ty Công nghệ Quảng cáo và Nhà cung cấp Dịch vụ Liên quan đến Quảng cáo. GalaPhim đặt quảng cáo cả trên và ngoài Dịch vụ của GalaPhim và cũng mang quảng cáo từ các công ty khác, thường có khả năng nhấp qua các trang web hoặc tài sản do các công ty khác này điều hành. Các nhà quảng cáo, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin từ hoặc về bạn nhằm điều chỉnh quảng cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo và cho phép các cải tiến khác.

Các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu ẩn danh hoặc dữ liệu tổng hợp mà chúng tôi thu thập được từ việc sử dụng trên GalaPhim, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học chưa được xác định, thông tin vị trí chưa được xác định, thông tin về máy tính hoặc thiết bị mà bạn truy cập trên GalaPhim, xu hướng thị trường và các phân tích khác mà chúng tôi tạo ra dựa trên thông tin chúng tôi nhận được từ bạn và những người dùng khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin dưới các hình thức này với nhiều đơn vị liên kết và không liên kết, bao gồm cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các nhà quảng cáo về lượng sử dụng trên GalaPhim, các video GalaPhim cụ thể mà người dùng quan tâm nhất và hiệu quả của các quảng cáo được xem trên trên GalaPhim (bao gồm cả số lượng người dùng đã nhấp vào một quảng cáo cụ thể). Cụ thể:

Nhà cung cấp dịch vụ phân tích trang web

Google. Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ do Google, Inc. (“ Google ”) cung cấp, để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Trang web GalaPhim và các Dịch vụ của GalaPhim. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng truy cập https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Bạn có thể chọn không tham gia thu thập và xử lý dữ liệu của Google do việc sử dụng Dịch vụ của bạn bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook. Chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ được cung cấp bởi Facebook, Inc. (“ Facebook ”) cho phép Facebook thu thập hoặc nhận thông tin về các hành động mà người dùng thực hiện: Trang web GalaPhim và các nơi khác trên internet thông qua việc sử dụng Cookie, Web Beacons và các công nghệ lưu trữ; hoặc Ứng dụng của chúng tôi và các ứng dụng di động khác, để cung cấp dịch vụ đo lường, quảng cáo được nhắm mục tiêu và các dịch vụ khác. Để biết thêm thông tin về việc Facebook thu thập và sử dụng những thông tin đó, vui lòng xem Chính sách Dữ liệu của Facebook có tại https://www.facebook.com/policy.php.

Vì sự bảo vệ của chúng tôi và sự bảo vệ của những người khác. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp. Chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn cho các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên tư nhân vì chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng cần thiết hoặc thích hợp: (i) để phản hồi các khiếu nại, quy trình pháp lý (bao gồm trát đòi hầu tòa) hoặc yêu cầu hợp tác của chính phủ pháp nhân, có yêu cầu pháp lý hay không; (ii) để bảo vệ tài sản, quyền và sự an toàn và tài sản của GalaPhim hoặc các chi nhánh của GalaPhim, và mỗi nhà đầu tư, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp tương ứng của họ, quyền và sự an toàn của bên thứ ba, bao gồm cả người dùng của chúng tôi, hoặc công chúng nói chung; và (iii) để dừng bất kỳ hoạt động nào mà chúng tôi coi là bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc hoạt động có thể hành động hợp pháp.

Liên quan đến Giao dịch Kinh doanh. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng của mình, bao gồm thông tin đăng nhập nêu trên, được coi là tài sản kinh doanh. Do đó, trong trường hợp tổ chức lại trực tiếp hoặc gián tiếp, ví dụ: nếu chúng tôi được bên thứ ba mua lại do kết quả của một giao dịch như sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc nếu tài sản của chúng tôi được mua bởi một bên thứ ba trong trường hợp đó chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, có thể bị tiết lộ hoặc chuyển giao cho bên mua bên thứ ba liên quan đến giao dịch.

Các Bên Khác Với Sự Đồng Ý Của Bạn. Ngoài việc chia sẻ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn với bất kỳ bên nào khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc khi bạn chọn chia sẻ thông tin đó. Ngoài ra, một số chức năng nhất định trong trên GalaPhim có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn trên trên GalaPhim, chẳng hạn như qua email, tin nhắn văn bản, mạng xã hội hoặc các chức năng chia sẻ khác.

Lựa chọn của bạn: Tôi có lựa chọn về việc sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập từ hoặc về tôi không?

Bạn có những lựa chọn nhất định về việc sử dụng và chia sẻ thông tin nhất định được thu thập từ hoặc về bạn.

Affiliates. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn về sau với các Chi nhánh vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ bằng cách gửi yêu cầu của bạn tới email [email protected] Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt và phù hợp với luật hiện hành.

Đối tác kinh doanh. Trừ khi được mô tả khác trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác kinh doanh, bao gồm các nhà quảng cáo và các công ty khác không liên kết với GalaPhim, để họ có thể gửi trực tiếp cho bạn thông tin quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của họ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi đồng thương hiệu với các đối tác kinh doanh này. Nếu bạn yêu cầu thông tin về hoặc tương tác với một trong các chương trình khuyến mãi này (chẳng hạn như bằng cách tham gia cuộc thi), chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác kinh doanh được xác định trong chương trình khuyến mại.

Dịch vụ Mạng xã hội. Khi bạn chọn kết nối tài khoản GalaPhim của mình với một tài khoản mạng xã hội như Facebook, bạn có thể chọn chia sẻ thông tin và hoạt động của mình với những người dùng khác của mạng xã hội cụ thể đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các chính sách và kiểm soát quyền riêng tư của các dịch vụ mạng xã hội này.

GalaPhim sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo. Khi bạn nhận được thông báo quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội “chọn không tham gia” bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong e-mail bạn nhận được. Bạn có thể chọn không nhận thông báo hoặc cập nhật qua email từ GalaPhim quảng bá trang web của chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của các đối tác kinh doanh của chúng tôi, hoặc thông báo về hàng đợi hoặc nội dung đã đăng ký của bạn thông qua chức năng trên trên GalaPhim. Bất kể lựa chọn của bạn đối với thông tin liên lạc quảng cáo và cập nhật liên quan đến nội dung, chúng tôi có thể gửi cho bạn một số thông tin giao dịch nhất định liên quan đến trên GalaPhim, ví dụ: thông tin liên quan đến cập nhật Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này và bạn sẽ không thể từ chối của những thông tin liên lạc đó.

Việc GalaPhim sử dụng thông tin được thu thập từ hoặc về bạn từ các trang web khác. GalaPhim có thể lưu trữ thông tin về các trang web bạn truy cập trong cookie của trình duyệt trên máy tính của bạn.

Do Not Track. Trang web GalaPhim không có khả năng phản hồi các tín hiệu “Do Not Track” nhận được từ các trình duyệt web khác nhau.

Chọn không tham gia quảng cáo hành vi của bên thứ ba. Nếu bạn muốn biết thông tin về các lựa chọn của mình đối với quảng cáo theo hành vi của bên thứ ba, vui lòng xem phần có tiêu đề “Lựa chọn của bạn: Chọn không tham gia quảng cáo hành vi của bên thứ ba" phía dưới.

Chấm dứt tài khoản GalaPhim của bạn. Bạn có thể chấm dứt tài khoản GalaPhim của mình, theo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, bằng cách gửi yêu cầu của bạn đến email [email protected] Xin lưu ý rằng, nếu bạn chấm dứt tài khoản của mình, chúng tôi có thể giữ lại một số thông tin về bạn theo yêu cầu hoặc luật hiện hành cho phép.

GalaPhim làm việc với các đối tác như thế nào?

GalaPhim và Mạng xã hội. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn để cho phép Cá nhân sử dụng các tài nguyên truyền thông xã hội trực tuyến do chúng tôi hoặc bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi cũng có thể cho phép bạn sử dụng các tài nguyên truyền thông xã hội này để đăng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác. Khi sử dụng các nguồn phương tiện truyền thông xã hội, bạn nên cân nhắc kỹ những gì bạn chia sẻ với người khác. Nếu bạn sử dụng dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba thông qua trên GalaPhim, bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể truy cập bất kỳ thông tin nào bạn công khai thông qua API của Bên thứ ba đó (chẳng hạn như tên người dùng, nhận xét, bài đăng và địa chỉ liên hệ của bạn) và các thông tin cài đặt bảo mật của bạn trên API của Bên thứ ba đó cho phép chúng tôi truy cập. Nếu bạn chọn liên kết tài khoản GalaPhim của mình với API của Bên thứ ba, GalaPhim và API của Bên thứ ba đó có thể chia sẻ thông tin nhất định về bạn và các hoạt động của bạn. Bạn có thể chọn chia sẻ thông tin về các hoạt động của mình, bao gồm cả những gì bạn xem trên GalaPhim, với người dùng API của Bên thứ ba đó.

Chia sẻ qua API của bên thứ ba . Nếu bạn kết nối Tài khoản GalaPhim và Tài khoản API của mình, bạn có thể chọn chia sẻ thông tin về các hoạt động của mình trên trên GalaPhim với API của Bên thứ ba và người dùng của họ, bao gồm bằng cách xuất bản hoạt động xem của bạn lên API của Bên thứ ba. Khi bạn chọn chia sẻ thông tin về các hoạt động của mình trên trên GalaPhim với API của Bên thứ ba, GalaPhim có thể gửi thông tin về bạn cho API của Bên thứ ba, bao gồm cả thông tin về việc bạn sử dụng trên GalaPhim. API của bên thứ ba có thể hiển thị thông tin đó cho người dùng của mình theo luật hiện hành, chính sách sử dụng dữ liệu của họ và cài đặt quyền riêng tư của bạn trên API bên thứ ba. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các chính sách sử dụng dữ liệu và kiểm soát quyền riêng tư của bất kỳ API bên thứ ba nào như vậy.

Facebook là một đối tác quảng cáo và có thể thu thập và sử dụng dữ liệu để hiển thị quảng cáo trên trên GalaPhim. Nếu bạn muốn chọn không nhận quảng cáo từ Facebook, vui lòng truy cập https://www.facebook.com/ds/preferences/?entry_product=ad_settings_screen để sửa đổi tùy chọn quảng cáo Facebook của bạn.

Các trang web và nền tảng khác. Trên GalaPhim được cung cấp thông qua các trang web Internet hoặc các nền tảng phân phối do các công ty khác vận hành. Ví dụ: bạn có thể truy cập trên GalaPhim thông qua trang web của chúng tôi và sử dụng Ứng dụng mà chúng tôi cung cấp cho các thiết bị điện tử tiêu dùng có kết nối Internet. Các trang web và nền tảng như thế này có thể liệt kê hoặc quảng bá tên hoặc biểu tượng của chúng tôi, nhưng chúng không được điều hành hoặc duy trì bởi chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web hoặc nền tảng do bên thứ ba điều hành. Nếu bạn đang sử dụng trên GalaPhim trên một trang web hoặc nền tảng khác, bạn nên kiểm tra chính sách bảo mật của trang web hoặc nền tảng khác để xác định cách nó xử lý bất kỳ thông tin nào mà nó thu thập từ hoặc về bạn.

Quảng cáo của bên thứ ba trên GalaPhim tác động đến tôi như thế nào?

GalaPhim mang quảng cáo từ các công ty khác, thường có khả năng nhấp qua các trang web hoặc tài sản do các công ty khác này điều hành.

Nhấp vào hoặc Xem Quảng cáo. Khi bạn nhấp vào hoặc xem một quảng cáo, nhà quảng cáo, các công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể thu thập một số thông tin từ hoặc về bạn. Các hoạt động cung cấp thông tin của các nhà quảng cáo, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của riêng họ và không được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này. Xin lưu ý rằng GalaPhim không cảnh báo bạn khi bạn đã chọn nhấp qua trang web hoặc tài sản khác khi sử dụng Dịch vụ của GalaPhim. Chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với chính sách bảo mật của các trang web hoặc tài sản đó để xác định cách họ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập riêng từ bạn.

Sử dụng Cookie và Công nghệ khác trong Quảng cáo của Bên Thứ ba. Các nhà quảng cáo, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ khác để thu thập thông tin từ hoặc về bạn nhằm điều chỉnh quảng cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo và cho phép các cải tiến khác. Thông tin này bao gồm việc bạn sử dụng trên GalaPhim, các trang web bạn đã truy cập, quảng cáo bạn đã xem và các hoạt động trực tuyến khác của bạn. Các hoạt động cung cấp thông tin của các nhà quảng cáo, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của riêng họ và không được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này.

Thông tin được chia sẻ với các nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến quảng cáo. GalaPhim có thể chia sẻ thông tin thu thập được từ hoặc về bạn dưới các hình thức tổng hợp hoặc không nhận dạng cá nhân với các nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi để điều chỉnh quảng cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo và cho phép các cải tiến khác. Thông tin này bao gồm việc bạn sử dụng trên GalaPhim, các trang web bạn đã truy cập, quảng cáo bạn đã xem và các hoạt động trực tuyến khác của bạn. Tuy nhiên, các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo này giới hạn loại thông tin được chia sẻ với các công ty này và cách họ có thể sử dụng thông tin đó.

Lựa chọn của bạn: Chọn Không tham gia Quảng cáo Hành vi của Bên Thứ ba. Một số nhà quảng cáo, công ty công nghệ quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các dịch vụ liên quan đến quảng cáo cho chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể là thành viên của Network Advertising Initiative (“ NAI ”), một tổ hợp các công ty tiếp thị trực tuyến cung cấp công cụ tập trung cho chọn không tham gia quảng cáo theo hành vi được phân phối bởi mỗi công ty thành viên. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về NAI và đưa ra lựa chọn về việc các thành viên của họ sử dụng thông tin của bạn, vui lòng truy cập https://optout.networkadvertising.org/. Một số bên thứ ba thu thập thông tin trên trên GalaPhim để cung cấp quảng cáo phù hợp hơn cho bạn tham gia vào Chương trình tự điều chỉnh cho Quảng cáo hành vi trực tuyến. Chương trình này cung cấp một vị trí duy nhất nơi người dùng có thể đưa ra lựa chọn về việc sử dụng thông tin của họ để nhắm mục tiêu quảng cáo. Để chọn không nhận cookie của bên thứ ba, vui lòng truy cập https://www.aboutads.info/choices. Để chọn không sử dụng ID thiết bị di động của bạn cho quảng cáo được nhắm mục tiêu, vui lòng xem https://www.aboutads.info/appchoices. Ngay cả khi bạn chọn không tham gia Lựa chọn quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể thu thập và sử dụng thông tin không được coi là thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc thông tin từ quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho các mục đích quảng cáo không dựa trên lợi ích, chẳng hạn như để xác định hiệu quả của các quảng cáo.

GalaPhim bảo vệ thông tin thu thập từ hoặc về tôi như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ thông tin mà chúng tôi sở hữu khỏi bị mất, trộm cắp và sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép. Ví dụ: mật khẩu và thông tin nhạy cảm khác được mã hóa khi chuyển tiếp. Chúng tôi cũng thực hiện các bước để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên, đại lý và nhà thầu của GalaPhim có lý do kinh doanh hợp pháp muốn truy cập thông tin của bạn mới được cấp quyền truy cập.

Bất chấp những nỗ lực này, xin lưu ý rằng không có việc truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin khi sử dụng Dịch vụ của GalaPhim nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi. Vui lòng tham khảo trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ để biết thông tin về cách tự bảo vệ mình khỏi hành vi trộm cắp danh tính.

GalaPhim và Trẻ em; Chế độ trẻ em

Các Dịch vụ của GalaPhim không hướng đến cũng như không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. GalaPhim không cho phép đăng ký, cũng như GalaPhim không cố ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi xác định rằng người dùng dưới độ tuổi này khi thu thập, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc duy trì thông tin cá nhân đó mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của mình.

Điều gì xảy ra khi GalaPhim thay đổi Chính sách Bảo mật của mình?

Bất kỳ thông tin nào được thu thập qua Dịch vụ của chúng tôi đều được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được thu thập. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách đăng chúng lên Dịch vụ hoặc bằng cách gửi cho bạn email hoặc thông báo khác và chúng tôi sẽ cập nhật ngày “Có hiệu lực kể từ ngày” ở trên để cho biết khi những thay đổi đó có hiệu lực. Nếu các bản sửa đổi quan trọng liên quan đến thực tiễn mà chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn để sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào không phù hợp với những tuyên bố đó.

Câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi câu hỏi của bạn đến email [email protected]

Chân thành cảm ơn!