dang ky m88 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu (Hoa Ngữ ) 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu (Hoa Ngữ )

4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu (Hoa Ngữ )

4 Years 2 Boys 1 Love (2016)

Nội dung phim

4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu (Hoa Ngữ ) - 4 Years 2 Boys 1 Love - 2016

Tô Doanh mất đi Giang Trùng Vân, mất đi Lục Sinh, mất tất tình yêu của thời niên thiếu, mất cả người bảo hộ. Nếu là Tô Doanh có lẽ tôi sẽ không yêu ai nữa sau quãng đời còn lại của mình. Một Giang Trùng Vân vui vẻ, một Lục sinh âm thầm bên cạnh có lẽ đã quá đủ cho hồi ức đau thương của Tô Doanh

Phim Việt Nam: https://galaphim.net/phim/4-nam-2-chang-1-tinh-yeu-258/