Lính Đặc Công 2: Tiền Đen Lính Đặc Công 2: Tiền Đen

Lính Đặc Công 2: Tiền Đen

Commando 2: The Black Money Trail (2017)

Nội dung phim

Lính Đặc Công 2: Tiền Đen - Commando 2: The Black Money Trail - 2017

Biệt Kích 2: Tiền Đen – Commando 2: The Black Money Trail, Vicky Chaddha là đại lý hầu hết tiền đen của Ấn Độ, bị bắt tại Malaysia và bị giam giữ trong một căn nhà an ninh chặt chẽ bởi các nhà chức trách Malaysia, cùng với vợ của mình. Một đội ngũ bốn tay biệt kích đang được gửi đến Malaysia để đưa họ đến Ấn Độ. Ngoài sự phát triển của mối quan hệ giữa cá nhân, nhiệm vụ có khá một vài vòng xoắn và quay về con đường của nó. Câu chuyện sau khi Karan sử dụng đầu óc và cơ bắp của mình để khôi phục lại tất cả tiền đen đã rửa.