dang ky m88 Nhiệm Vụ Phi Phàm Nhiệm Vụ Phi Phàm

Nhiệm Vụ Phi Phàm

Extraordinary Mission 2017 (2017)

Nội dung phim

Nhiệm Vụ Phi Phàm - Extraordinary Mission 2017 - 2017

Lâm Khải (Hoàng Hiên) là gián điệp nằm vùng do Lý Kiến Quốc gài vào tập đoàn buôn ma túy. Sau khi từng bước xâm nhập vào tập đoàn Song Ưng, anh phát hiện ra tên trùm sỏ Lão Ưng có liên quan đến tập đoàn buôn ma túy mà 8 năm trước Lý Kiến Quốc từng điều tra dưới thân phận gián điệp, đồng thời chúng đang giam cầm cấp trên của Lý Kiến Quốc