dang ky 188bet Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng

Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng

Transformers: The Last Knight (2017)

Nội dung phim

Robot Đại Chiến 5: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight - 2017

Sau những sự cố xảy ra trong Transformers 4: Age of Extinction, con người và các Transformer đang chìm trong một cuộc chiến, và Optimus Prime thì vẫn bặt vô âm tín còn chìa khoá để cứu lấy tương lai của nhân loại lại đang ẩn sâu trong chính lịch sử bí mật của các Transformer trên thế giới này.