Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire

Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire

Dragonheart: Battle For The Heartfire (2017)

Nội dung phim

Tim Rồng: Trận Chiến Dành Heartfire - Dragonheart: Battle For The Heartfire - 2017

Sau khi vua Gareth qua đời thì 2 người anh em tranh nhau ngai vàng, cả 2 đều xứng đáng vì mang trong mình sức mạnh của rồng. Nhưng trong lúc đó nguồn sức mạnh của rồng Drago (được gọi là Heartfire) bị đánh cắp, vả vương quốc bị đe dọa. Hai anh em phải liên kết để bảo vệ vương quốc hoặc mất tất cả...