Bùa Yêu Bùa Yêu

Bùa Yêu

Lucky Romance (2014)

Nội dung phim

Bùa Yêu - Lucky Romance - 2014

Hairi và Fatin là bạn thân. Mira, cũng là người bạn tốt nhất của Fatin, thừa nhận rằng cô ấy thích Hairy. Fatin giúp họ tiến đến hôn nhân. Trong những năm qua, Mira luôn ghen tị tình bạn Hairi dành cho Fatin. Mẹ Hairi cố thuyết phục Mira để làm cho ';;;nasi Kangkang';;; luôn vâng lời cô. Để đạt được mục đích của bà, Mira sẵn sàng ngủ với các pháp