dang ky m88 Đại Thánh Giáng Trần Đại Thánh Giáng Trần

Đại Thánh Giáng Trần

Fight Against Buddha (2017)

Nội dung phim

Đại Thánh Giáng Trần - Fight Against Buddha - 2017

Sau khi giúp Đường Tăng lấy được kinh, Ngộ Không lại tiếp tục với một thử thách gian nan khác. Vì muốn chiến thắng Phật Tổ và tu thành chính quả , Đại Thánh quyết định gửi thân xác mình xuống trần gian , sống cuộc sống người phàm . Trong lúc đó, một nhân vật khác xuất hiện náo loạn thiên đình và khiêu chiến với người.