dang ky 188bet Đại Anh Hùng Đại Anh Hùng

Đại Anh Hùng

Super Hero (2017)

Nội dung phim

Đại Anh Hùng - Super Hero - 2017

Đại Anh Hùng, Super Hero 2017 Đại hoàng tử Dân Thái cấu kết với công công Đông Xưởng giết chết vua cha, mưu đồ cướp ngôi. Nhị hoàng tử Dân Lễ nhân nghĩa – người được hoàng đế giao Ngọc Tỷ – trong lúc lẩn tránh sự truy đuổi của hoàng huynh, may mắn được 2 huy đệ Cái Tam Mãnh trượng nghĩa cứu thoát. Liệu Dân Lễ có vạch trần được Dân Thái và lấy lại ngôi vua?