Đại Tần Đế Quốc : Quật Khởi Đại Tần Đế Quốc : Quật Khởi

Đại Tần Đế Quốc : Quật Khởi

The Qin Empire Ⅲ (2017)

Nội dung phim

Đại Tần Đế Quốc : Quật Khởi - The Qin Empire Ⅲ - 2017

Đại Tần Đế Quốc : Quật Khởi. The Qin Empire Ⅲ (2017) Phim Đại Tần Đế Quốc: Quật Khởi kể về cuộc chiến khốc liệt của nhà Tần và nhà Triệu và những năm tháng thống trị của nhà Tần trong lịch sử. Trong chưa đầy 40 năm sau, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất được Trung Quốc và lên ngôi Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng bắt đầu chiến dịch cai trị và dọn sạch những tàn dư sau chiến tranh, đó là những tên nội gián, những kẻ may mắn còn sống sót.

Tags