Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai

Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai

X-men: Days Of Future Past (2014)

Nội dung phim

Dị nhân 6: Ngày cũ của tương lai - X-men: Days Of Future Past - 2014

Trong phần phim này, Người Sói (Hugh Jackman) được gửi về quá khứ để giúp đỡ giáo sư X (James McAvoy), Magneto (Michael Fassbender) và các dị nhân của X-Men: First Class ngăn chặn sự trỗi dậy của Sentinels, loại rô bốt khổng lồ được lập trình để tiêu diệt những người mang gen đột biến.