dang ky 188bet Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng

Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng

Inside Man 2: Most Wanted (2019)

Nội dung phim

Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng - Inside Man 2: Most Wanted - 2019

Inside Man 2: Most Wanted (Điệp Vụ Kép 2: Truy Nã Tới Cùng): Phần tiếp theo của bộ phim Inside Man năm 2006, Khu bảo tồn liên bang Hoa Kỳ trải qua một cuộc bao vây trong 10 giờ liên tục. Một nhà đàm phán con tin NYPD phải hợp tác với một đặc vụ liên bang nếu họ muốn giải cứu con tin trước khi họ phải chịu một số phận khủng khiếp.