dang ky 188bet Đoạt Cờ Đoạt Cờ

Đoạt Cờ

Atrapa La Bandera (2015)

Nội dung phim

Đoạt Cờ - Atrapa La Bandera - 2015

Phim Đoạt Cờ... Mike Goldwing, một cậu bé gan dạ, 12 tuổi, là cháu của cựu phi hành gia NASA - Frank. Ông Frank giờ đây đã về hưu và sống một mình sau khi ông bỏ lỡ cơ hội cùng phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin thực hiện nhiệm vụ khám phá mặt trăng trên con tàu Apollo XI.