dang ky 188bet Độc Nhãn Kiếm Khách 2 Độc Nhãn Kiếm Khách 2

Độc Nhãn Kiếm Khách 2

Voraiya 2 (2016)

Nội dung phim

Độc Nhãn Kiếm Khách 2 - Voraiya 2 - 2016

Độc Nhãn Kiếm Khách 2, Voraiya 2 (2016) Tiếp tục xoay quang câu chuyện về “Độc Nhãn Kiếm Khách” Ngã Lai Dã. Trong 1 lần phiêu bạt giang hồ, vì gây sự ở quán rượu mà anh bị nhốt vào ngục. Để báo đáp Dương đại nhân đã giúp đỡ anh sau khi ra ngục. Ngã Lai Dã quyết định mạo hiểm lấy lại số tiền Dương đại nhân bị cướp từ tay Lôi đại nhân.