dang ky 188bet Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương

Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương

Black Butler: Book Of The Atlantic (2017)

Nội dung phim

Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương - Black Butler: Book Of The Atlantic - 2017

Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương, Black Butler: Book of the Atlantic 2017 Phim Hắc Quản Gia: Cuốn Sách Của Đại Tây Dương Vào tháng 4 năm 1889, Earl Ciel Phantomhive và những người hầu cận của mình, Sebastian Michaelis và Snake, đi ra nước ngoài trên chiếc phi thuyền xa hoa Campania cùng với gia đình Midford để nghiên cứu về những thử nghiệm trên người bất hợp pháp, sau đó đã được một bác sĩ đáng ngờ thể hiện tại Hiệp hội Aurora.