dang ky m88 Quay Trối Chết Quay Trối Chết

Quay Trối Chết

One Cut Of The Dead (2018)

Nội dung phim

Quay Trối Chết - One Cut Of The Dead - 2018

Mở màn bằng phân cảnh sử dụng một cú lia máy duy nhất kéo dài tới 37 phút, One Cut of the Dead xoay quanh câu chuyện về một đạo diễn muốn thực hiện một bộ phim xác sống tại một địa điểm bị bỏ hoang nhưng cuối cùng, những xác sống thực sự đã xuất hiện tại đây.