dang ky 188bet Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện

Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện

San Jie Qi Xia Zhuan (2017)

Nội dung phim

Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện - San Jie Qi Xia Zhuan - 2017

Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện , San Jie Qi Xia Zhuan 2017 Phim Tam Giới Kỳ Hiệp Truyện Giang vạn An, Lăng Duyệt và Đại Tráng bất ngờ xuyên không vào trò chơi “Thần Võ 2” qua viên đá Huyền Cơ. Bước vào thế giới mới, họ được xem như các “Hiệp Khách Tam Giới” với sứ mệnh đánh bại tộc Cửu Lê, ổn định trật tự Tam Giới. Đồng thời, phải tiềm được bảo vật thượng cổ thì mới có thể quay về.