dang ky 188bet Tay Quyền Thái To Con Tay Quyền Thái To Con

Tay Quyền Thái To Con

Muay Thai Giant (2008)

Nội dung phim

Tay Quyền Thái To Con - Muay Thai Giant - 2008

Tay Quyền Thái To Con - Muay Thai Giant (2008) Phim Tay Quyền Thái To Con - Muay Thai Giant (Somtum) 2008 kể về một người đàn ông mang quốc tích nước ngoài học võ Muay Thái, sau khi học được anh ta đã dùng nó để xử lý vụ án "đánh cắp kim cương".