dang ky m88 Tìm lại tình đầu Tìm lại tình đầu

Tìm lại tình đầu

My Love Eun-dong / Beloved Eun-dong (2015)

Nội dung phim

Tìm lại tình đầu - My Love Eun-dong / Beloved Eun-dong - 2015

Tìm lại tình đầu

Khi còn trẻ, Ji Eun Ho đã thầm yêu Ji Eun Dong, nhưng tình yêu trong sáng của họ đã bị ngăn cách. Sau 20 năm, Eun Ho tiếp tục theo đuổi ngọn lửa của tình yêu đầu tiền của mình, nuôi dưỡng một ngọn lửa cho tình yêu đầu tiên của mình. Cơ hội tình cờ, để cho Eun Dong gặp gỡ Eun Ho với có thể chữa lành trái tim lạnh băng, liệu tình yêu của họ sẽ đi đến đâu?