dang ky 188bet Trại Tử Thần Trại Tử Thần

Trại Tử Thần

Sobibor (2018)

Nội dung phim

Trại Tử Thần - Sobibor - 2018

Vào năm 1943 trong trại tập trung Sobibor của bọn Đức quốc xã, nơi chứa hàng trăm tù nhân, trong đó có nhân vật chính của bộ phim là trung úy của quân đội xô viết Aleksandr Pechersky. Cùng với các tù nhân khác, trong mấy tuần anh đã vạch ra kế hoạch vượt ngục sau khi tiến hành cuộc nổi dậy thành công duy nhất trong lịch sử của các trại tập trung Đức Quốc xã, kết quả là hơn 300 người đã được cứu thoát.