Vệ Sĩ Siêu Cấp Vệ Sĩ Siêu Cấp

Vệ Sĩ Siêu Cấp

The Bodyguard / Super Bodyguard (2016)

Nội dung phim

Vệ Sĩ Siêu Cấp - The Bodyguard / Super Bodyguard - 2016

The Bodyguard / Super Bodyguard (2016) Võ Lâm ( do Nhạc Tùng đóng ) là truyền nhân môn phái cổ Thiết Thoái Môn, đến thành phố Lãnh Thành hiện đại làm việc cho sư huynh Lý Giang ( Thích Hành Vũ đóng). Lãnh Thành được gọi là “ thành phố tội phạm”, ở thành phố đầy rẫy hiểm nguy này, Võ Lâm lại trở thành vệ sĩ cao cấp của Lý Phi Phi, con gái người giàu nhất Lãnh Thành, từ đây, mở ra một cuộc hành trình ly kì đầy mạo hiểm.