dang ky 188bet Vua Sư Tử 3 Vua Sư Tử 3

Vua Sư Tử 3

The Lion King (2004)

Nội dung phim

Vua Sư Tử 3 - The Lion King - 2004

Vua Sư Tử 3, The Lion King 2004 Phim Vua Sư Tử 3 Phần này được coi là phần 3 của The Lion King, mặc dù trong fần này sự xuất hiện của Simba không nhiều. Phàn này nhắc nhiều đến Timon (người bạn từ thuở thiếu thời của Sinba). Anh chàng trên con đường đi tìm "Vùng đất hứa" (hay chính xác hơn là "vùng đất không có việc làm" - vì Timon làm việc gì cũng hỏng)...